TNK 2019: Den otevřených dveří na Jižáku

TNK 2019: Den otevřených dveří na Jižáku

Praha, 24.-30.9.: Týden nízkoprahových klubů je celorepubliková akce, kterou pravidelně pořádá Česká asociace streetwork, z.s. a jejímž cílem je informovat o činnosti nízkoprahových sociálních služeb a zpřístupnit je veřejnosti. 

Nízkoprahová zařízení a terénní programy pro děti a mládež jsou podpůrnou sítí bezplatných služeb pro mladé lidi, kteří řeší různé náročné životní situace a potíže spojené s dospíváním. Mezi tyto služby patří i Klub Jižní pól a Terén Jižák.
Zdroj: www.facebook.com/events/884499125256353/