Světlo mladým s handicapem

Světlo mladým s handicapem

Světlo mladým s handicapem je kulturní benefiční akce v rámci které vystoupí celá řada umělců z Ostravy a okolí. Do akce se zapojí spoustu dobrovolníků i mladých lidí se zdravotním postižením. Výtěžek benecife je určen na podporu celoroční činnosti těchto mladých v rámci aktivizační skupiny BRÁNA.

Zveme vás na 15. ročník benefiční akce Světlo mladým s handicapem, která se uskuteční v sobotu 26. listopadu 2022 ve Foru Nová Karolina v Ostravě. Cílem této akce je podpořit děti a mladé lidi s postižením, kteří jsou součástí našeho sociálně aktivizačního klubu BRÁNA. S některými z nich se můžete na akci osobně setkat. Společně se svými asistenty a dobrovolníky budou během dne ve žlutých tričkách prodávat malé svítilny. Celý výtěžek z akce bude použit na realizaci aktivit pro naše "Bráňáky". Můžete se těšit na hudební vystoupení Porubských trubačů, Lidové konzervatoře a Múzické školy, Swingové partičky a dalších interpretů z uměleckých škol z Ostravy a okolí. Možná přijde i klaun :o) Přijďte a podpořte společně s námi tyto děti a mladé lidi, aby mohli zažít to, co je pro lidi bez zdravotního omezení běžné a dostupné. Někteří z nich se díky darům poprvé v životě svezli na lanovce nebo na kolotoči či navštívili aquapark.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. působí na Ostravsku již 29 let. Věnuje se manželské, rodinné a sociální problematice prostřednictvím činnosti dvou středisek Střediska RODINA a Střediska VÝZVA.

Středisko VÝZVA nabízí čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny:

  • odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, 
  • odlehčovací službu RESPIT, 
  • sociálně aktivizační službu BRÁNA a 
  • osobní asistenci OASA

Mimo režim sociálních služeb Středisko VÝZVA nabízí:

Rehabilitační asistenci pro děti a mladé lidi s tělesným postižením a

Půjčovnu pomůcek pro osoby se zdravotním postižením

Středisko RODINA nabízí programy, služby a aktivity na podporu fungování vztahů, rodiny a manželství, pomáhá lidem v obtížných situacích.

Provozuje Poradnu pro vztahy a rodinu, doprovází pěstounské rodiny, pořádá kurzy a přednášky pro veřejnost (Kurz efektivního rodičovství, Cesty efektivní komunikace, Škola rodičovských a rodinných kompetencí), nabízí a realizuje výstavy s prorodinnými tématy, nabízí a realizuje preventivní programy pro ZŠ a SŠ (Škola osobního života), pořádá aktivity pro seniory.

Více informaci nalaznete na https://www.prorodiny.cz/ a https://www.facebook.com/prorodiny


Čím nám můžete pomoci?

Nákupem ve Vašem oblíbeném internetovém portálu přes portál givt.cz

Nákupem v našem internetovém Obchůdku (www.prorodiny.cz)

Přispět na naše veřejné sbírky na darujme. cz, nebo na portálu alza.cz.

Sbírkou starých mobilních telefonů, které nám darujete a doručíte k nám do Střediska, nebo na některou z našich akcí.

Vítáme spolupráci s firmami i jednotlivci, kteří nás sponzorsky podpoří (zaměstnanecké granty, propagace, kancelářské potřeby, drogerie, potraviny, školní potřeby,...).

Sdílení informací a pozvánek na naše akce (semináře, kurzy, benefiční festivaly).

Zapojení jako dobrovolník do našeho programu Dělám DOBROvolně v Bráně, více na brana@prorodiny.cz.

Hledáme posily do našeho týmu, více informací na www.prorodiny.cz.


Stránky organizace »

E-mail organizace »