Šlapeme násilí na paty - 6. ročník charitativního pochodu

Šlapeme násilí na paty - 6. ročník charitativního pochodu

Praha, 21.9.: Další ročník pochodu na podporu organizace ACORUS - centra na pomoc obětem domácího násilí.

Start bude otevřen mezi 11. a 13. hodinou. Můžete se zaregistrovat na místě v kempu Džbán a tam zaplatit startovné nebo se můžete registrovat předem online. Prvních 100 online registrovaných obdrží drobné dárky od partnerů pochodu.
Půjde se po dvou okružních trasách - rodinná se stanovišti bude dlouhá 6 km a druhá turistická 10 km.
Na kratší trase budou děti na stanovištích plnit různé úkoly a za jejich splnění dostanou razítka. Za vyplněnou kartičku s razítky bude čekat v cíli sladká odměna.
Minimální startovné ve výši 150 KČ, děti zdarma.
V cíli v kempu Džbán bude připraven odpoledne kromě výtvarné dílny i zábavný a hudební doprovodný program. O podrobnostech odpoledního programu se dozvíte na webu www.slapemenasilinapaty.cz

Zdroj: www.facebook.com/events/2339592949659328/