Seminář Tvořivá práce s dětmi

Seminář Tvořivá práce s dětmi

Praha, 9.3.: Tvořivá práce s dětmi. Seminář- březen Praha a Brno.