Probuď místo, kde žiješ - Komunity jsme MY

Probuď místo, kde žiješ - Komunity jsme MY

Chcete v Praze nastartovat či rozvíjet společenství nebo sousedskou partu a ZÍSKAT PODPORU 10 000 KČ?  V akademii Komunity jsme MY vám pomůžeme.

Přihlášky do 8. 9. 2020 Více info na www.spiralis.cz

Do akademie KOMUNITY JSME MY pro zájemce o budování prospěšných komunit s možností získat podporu až 10 000 Kč zve Spiralis.  

Celkem 10 dní tréninku, 20 účastnic/ků, 3 měsíce sebezkušenosti. Bloky: Rozvoj vlastních talentů, Dobrovolníci v týmu, Síla komunikace a prezentace, Mentoring na míru.

TEĎ, do 8. 9. 2020 přijímáme přihlášky do BEZPLATNÉ sebezkušenostní akademie

Pro rodiče včetně hlídání dětí. 

Vzdělávací program KOMUNITY JSME MY startuje už 24. 9. a je díky podpoře Evropského sociální fondu je bezplatný.

Místo konání: Kozí 12, Praha 1

Více info: www.spiralis.cz

 

 

SPIRALIS - pomáháme dobročinným organizacím být profesionální a sebevědomé

Našim posláním je od r. 1999 podporovat, vzdělávat a profesionalizovat neziskové (dobroziskové) organizace. Jsou jedním ze tří pilířů demokracie. To konkrétně znamená, že jsme tvůrci a partneři společensky prospěšných vzdělávacích programů, které mj. propojují dobroziskový, veřejný i komerční sektor. Věnujeme se podpoře a rozvoji aktivního občanského přístupu u jednotlivců. Náš tým expertů poskytuje profesionální podporu v těchto oblastech: TVORBA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ (KONZULTACE); ZALOŽENÍ A ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ; VÍCEZDROJOVÝ FUNDRAISING; STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ; PUBLIC RELATIONS; ZMĚNY V LEGISLATIVĚ PRO NNO.


Čím nám můžete pomoci?

Hledáme doborovolníky, partnery, investory i donory Hledáme expertní dobrovolníky se zájmem o podporu žen ve vedení neziskových organizací. Témata: sociální inovace, leadership, vyjednávací a obchodní dovednosti. Hledáme partnery do celostátních i mezinárodních projektů. Hledáme donory pro naše projekty na podporu občansky aktivních jednotlivců.


Stránky organizace »

E-mail organizace »