Prevence násilného chování

Prevence násilného chování

Praha, 9.8.: Přednáška o sebeobraně