Přednáška Katakomby pod kostelem Panny Marie Vítězné

Přednáška Katakomby pod kostelem Panny Marie Vítězné

Praha, 10.12.: Předvánoční přednáška v rámci cyklu vyprávění o historických hřbitovech a hrobkách nás zavede do největšího pražského podzemního pohřebiště - karmelitánských katakomb pod kostelem Panny Marie Vítězné. 

Místo svého posledního odpočinku zde našlo přes tři sta osob, mezi něž lze počítat nejen řeholní bratry, ale také šlechtické dobrodince i řadové farníky z Malé Strany. V rámci přednášky budou podrobněji představeny dvě významné osobnosti, které zde také spočinuly: Jan Löw z Erlsfeldu, lékař a rektor pražské univerzity, a Johann Heinrich Schmelzer, dvorní kapelník císaře Leopolda I. Předvánoční přednášku doplní hudební vstupy ze Schmelzerova díla a jako bonus uslyšíte krátké vyprávění o „Pražském Jezulátku“ vystaveném v oltářní skříni v chrámu.
Přednášejí Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov, a Mgr. Petr Slouka, Kurátor Lobkowiczkého hudebního archivu.
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Městská knihovna Smíchov, Nám. 14. října 15, Praha 5, 10. prosinec 2018 v 17:00 až 19:00