Práce ve správní radě a se správní radou

Práce ve správní radě a se správní radou

Marek Šedivý a Olga Medlíková se problematice správních rad a řízení NO věnují mnoho let. Ukáží vám, jak se dá spravovat a řídit NO jinak. Upozorní vás na nejčastější chyby a jak jim předejít.

Seminář pro členy orgánů neziskových organizací (správní rady, výbory, dozorčí rady apod.) a ředitele neziskových organizací.

Přínos pro neziskovou organizaci:
- Ujasnění významu a funkce orgánů NNO
- Nastavení pravomocí orgánů a managementu NNO
- Příležitost ke vzájemnému sdílení příkladů dobré praxe
- Příležitost pro lepší využití možností vaší NNO

Přínos pro účastníka:
- Uvidíte, jak se dá spravovat a řídit NNO jinak
- Potkáte se se zkušeností kolegů
- Odnesete si tipy ke změně

Program:
- Stručné legislativní okénko – orgány neziskových organizací
- Stručný přehled povinností orgánů NNO
- Kompetence jednotlivých členů orgánů NNO
- Vzájemné fungování managementu a orgánů NNO
- Nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat

Lektoři: Marek Šedivý a Olga Medlíková

Cena:
člen AVPO ČR 2100 Kč/os.
nečlen AVPO ČR 2500 Kč/os.

registrace zde: http://serviska.eventito.com/meeting/Y6qNK/

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru. Za účelem naplnění svého poslání vykonává asociace zejména tyto činnosti: •poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím; •vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací; •spravuje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a vede databázi jejích držitelů; •všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.


Čím nám můžete pomoci?

Přivítáme dobrovolnou pomoc odborníků - právo, média, PR apod. Všech, kteří mohou pomoci s rozvojem neziskového sektoru.


Stránky organizace »

E-mail organizace »