Pozvánka na seminář věnovaný hostitelské péči

Pozvánka na seminář věnovaný hostitelské péči

Praha, 26.1.: Náplní těchto jednodenních seminářů je seznámení účastníků s problematikou hostitelské péče, s její právní úpravou, jejím výkonem, specifiky hostitelské péče, ať již s ohledem na děti z dětských domovů zařazované do ní či na hostitelské rodiny

Seminář je realizován ve dvou blocích (9-12 a 13-16 hod.) s přestávkou na oběd. 8.30 – 9.00 proběhne prezence účastníků.
Semináře budou zejména zahrnovat:
- základní informace o hostitelské péči, o typech a formách hostitelské péče
- specifikace projevů dětí v dětských domovech, informace o jejich potřebách, o deprivačních projevech
- popis rizikového chování dětí z dětských domovů
- rizika hostitelské péče
- kazuistiky konkrétních dětí a konkrétních hostitelských rodin
- způsoby komunikace s těmito dětmi, řešení problémů s dětmi, specifika výkonu hostitelské péče
- podmínky schválení zájemců k hostitelské péči
- diskuze na dané téma
Semináře jsou vedeny zkušenými lektorkami z občanského sdružení Děti patří domů, z.s. Jedním z cílů této organizace je právě rozvoj a podpora hostitelské péče pro děti z dětských domovů v ČR, kterou se již léta zabývá. Lektorky mají mnohaleté profesní i osobní zkušenosti s touto problematikou.
Semináře se rovněž zúčastní Mgr. Jiří Beránek, ředitel dětského domova v Unhošti.
Semináře jsou určeny všem, které problematika dětí vyrůstajících v ústavní výchově zajímá.
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je doporučují zejména všem zájemcům o hostitelskou péči.
Poplatek za účast na semináři je ve výši 400,- Kč. V ceně je zahrnuto občerstvení (sušenky, ovoce, káva, čaj, voda)
Pořadatel žádá zájemce o potvrzení účasti na e-mail: ivana@dejmedetemsanci.cz a zaslání poplatku za účast na semináři na č. účtu 6072121095/5500, v.s.: rodné číslo účastníka a to nejpozději do 18.ledna 2019. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno.
Seminář se bude konat v případě, že bude naplněn minimálním počtem účastníků.
Za DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. Vás srdečně zve a těší se na Vás
Ivana Veselá - koordinátorka projektů „Podporuj mě…“ a „Najdi si mě…“
Tel.: 603 508 701
ivana@dejmedetemsanci.cz

Zdroj: www.dejmedetemsanci.cz/files/XG1XCI0WkuvRtzSkuXadMwjlKxDbVjhPbeyuAunNq1LA.file