Pečovat a Žít - vzdělávací a podpůrný program

Pečovat a Žít - vzdělávací a podpůrný program

Pro samou péči o druhé (své blízké nemocné nebo hendikepované) na sebe nemáte čas?

Jsou to praví hrdinové. Téměr všechen svůj čas věnují podpoře svých blízkých s hendikepem. Ovšem i oni - neformální pečující - si zaslouží čas na svůj rozvoj. Ideální příležitost je už 3. běh úspěšného programu Spirasli Pečovat a Žít, který  startuje 24. 9. 2019. V půlroční vzdělávací akademii pro pražští pečující pečující objeví své skryté talenty, najdou nové možnosti společenského uplatnění. Získají psychoterapeutickou podporu a příspěvek na péči o své blízké v hodnotě  6300Kč.

 

 

 

 

SPIRALIS - pomáháme dobročinným organizacím být profesionální a sebevědomé

Našim posláním je od r. 1999 podporovat, vzdělávat a profesionalizovat neziskové (dobroziskové) organizace. Jsou jedním ze tří pilířů demokracie. To konkrétně znamená, že jsme tvůrci a partneři společensky prospěšných vzdělávacích programů, které mj. propojují dobroziskový, veřejný i komerční sektor. Věnujeme se podpoře a rozvoji aktivního občanského přístupu u jednotlivců. Náš tým expertů poskytuje profesionální podporu v těchto oblastech: TVORBA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ (KONZULTACE); ZALOŽENÍ A ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ; VÍCEZDROJOVÝ FUNDRAISING; STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ; PUBLIC RELATIONS; ZMĚNY V LEGISLATIVĚ PRO NNO.


Čím nám můžete pomoci?

Hledáme doborovolníky, partnery, investory i donory Hledáme expertní dobrovolníky se zájmem o podporu žen ve vedení neziskových organizací. Témata: sociální inovace, leadership, vyjednávací a obchodní dovednosti. Hledáme partnery do celostátních i mezinárodních projektů. Hledáme donory pro naše projekty na podporu občansky aktivních jednotlivců.


Stránky organizace »

E-mail organizace »