Partnerství pro sociální podnikání

Partnerství pro sociální podnikání

Praha, 5.9.: Cílem konference je seznámit účastníky se současnými trendy v oblasti sociálního podnikání v českém i evropském kontextu, diskutovat a posílit roli a vzájemnou spolupráci obcí, měst a krajů, neziskových organizací a komerční sféry v rozvoji sociálního podnikání v ČR.