Odchodem to nekončí

Odchodem to nekončí

Benešov, 15.10.: Od 18:00, Muzeum umění a designu Benešov

Hra je inspirována skutečnými příběhy bývalých klientek Acorusu, které jsou také hlavními aktérkami celého představení. Představení zobrazuje ženy, které si prožily domácí násilí. Je skvělé, že Divadlo ultačovaných, mělo premiéru již v roce 2018 a stále informuje veřejnost o problematice domácího násilí.

Zdroj: ACORUS – Příspěvky | Facebook