Neurorehabilitace a kvalita života

Neurorehabilitace a kvalita života

Online, 19.10.: Pozvánka na odbornou konferenci určenou pro pomáhající nelékařské a nezdravotnické profese, případně další odborníky. Konference je vhodná i pro studenty těchto oborů a bude online dostupná.