Neboj se vrátit domů

Neboj se vrátit domů

Litoměřice, 25.9.: Beseda s MUDr. Marií Svatošovou, zakladatelkou hospicového hnutí v ČR, a Alešem Palánem, publicistou, který je spoluautorem knihy rozhovorů s paní doktorkou (Neboj se vrátit domů, Praha, 2018).

Setkání proběhne ve středu 25.9. od 18 hodin v budově sboru Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích, Rooseveltova 7. Spolupořadatelem akce je hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, k jehož dobru půjde i výtěžek z dobrovolného vstupného.

Zdroj: www.facebook.com/events/529751971103615/