Navigátor

Navigátor

Praha, 14.-16.10.: Kurz pro koordinátory dobrovolníků. První workshop ze zbrusu nového vzdělávacího programu pro koordinátory dobrovolníků z dílny HESTIA – Centra pro dobrovolnictví, z.ú.

Pro všechny zájemce o základní informace o managementu dobrovolnictví. Je určen nejen pro pracovníky v sociálních službách a dalších pomáhajících profesích. Bude přínosem i pro ty z vás, kteří se názvem pozice koordinátor nehonosíte, ale máte „jen“ na starost dobrovolníky např. v komunitních projektech, při práci s dětmi, v ekologických hnutích apod.
Své si najdou ti začínající, kteří pracují v organizacích s dlouhou dobrovolnickou praxí, tak i ti, zkušenější, kteří chtějí svou práci posunout na vyšší úroveň. Každý bude mít možnost pracovat se svou reálnou potřebou.
Více informací http://hest.cz/cz/aktualne/navigator.
Cena: 4 900,- Kč

Zdroj: www.facebook.com/events/617237672137387/