Naučte se vyčíslovat efektivitu vaší neziskovky

Naučte se vyčíslovat efektivitu vaší neziskovky

Jste efektivní? Kolik organizaci stojí získání 1 Kč, jakou část z přijatých darů spotřebuje na vlastní provoz? Jak vše odprezentovat dárcům? Hledáte odpovědi? Přijďte na náš workshop.

Jste efektivní? Kolik organizaci stojí získání 1 Kč, jakou část z přijatých darů spotřebuje na vlastní provoz? Jak vše odprezentovat dárcům? Hledáte odpovědi? Přijďte na náš workshop.

Praktický workshop v rozsahu 4 hodin pod vedením Jana Horkého.

Program:
Na základě čeho můžeme posoudit efektivitu činnosti NNO?
Kolik vaši organizaci stojí získání 1 Kč, jakou část z přijatých darů spotřebujete na vlastní provoz?
Jak to dělají organizace ve světě a v ČR?
Jak vyčíslit hodnotu dobrovolnické práce?
Jak efektivitu prezentovat dárcům?
Představení lektora:

Mgr. Jan Horký
Od roku 2006 působí jako konzultant a lektor pro veřejně prospěšné organizace. Specializuje se na oblasti projektového řízení, procesního řízení, financování NNO ze strukturálních fondů EU. V letech 2007- 2013 vykonával funkci ředitele Erudis, o.p.s. Dále se podílel na vzniku metodiky a zavedení značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Dlouhodobě spolupracuje s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR, vykonává expertní činnost pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Je absolventem KTF Univerzity Karlovy a DPS na PedF Univerzity Karlovy.

Cena:

člen AVPO ČR 1200 Kč/os.
nečlen AVPO ČR 1500 Kč/os.

Registrace: http://serviska.eventito.com/meeting/ZJOVv/

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru. Za účelem naplnění svého poslání vykonává asociace zejména tyto činnosti: •poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím; •vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací; •spravuje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a vede databázi jejích držitelů; •všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.


Čím nám můžete pomoci?

Přivítáme dobrovolnou pomoc odborníků - právo, média, PR apod. Všech, kteří mohou pomoci s rozvojem neziskového sektoru.


Stránky organizace »

E-mail organizace »