Multidisciplinární spolupráce v dlouhodobé péči o seniory

Multidisciplinární spolupráce v dlouhodobé péči o seniory

Praha, 14.11.: Cílem konference je nabídnout vhled do problematiky vztahů v multidisciplinární spolupráci v dlouhodobé péči o seniory.

Obsah konference vznikal za využití principů metody human-centered design. Reflektuje tak aktuálně palčivá témata oblasti dlouhodobé péče o seniory.

Zdroj: www.suerydermultitym.cz/