Motivace fundraisera a vyrovnávání se s odmítnutím

Motivace fundraisera a vyrovnávání se s odmítnutím

NE neznamená vždy odmítnutí, ukážeme si jak na NE reagovat.


Kurz má ambici poskytnout účastníkům možnost získat lehký odstup a pohlédnout na svoji organizaci a především na fundraising v širším kontextu a očima potenciálních dárců a partnerů. Organizace tak získá “čerstvý vítr” a může lépe naplnit svůj potenciál.Získáte zpětnou vazbu na způsob, jímž komunikujete svoji činnost s potenciálními partnery a dostanete praktické tipy, čemu se v komunikaci vyhnout a na co se naopak soustředit.Kurz je určen začínajícím i pokročilejším fundraiserům i manažerům neziskových organizací bez ohledu na oblast působení.


 

Účastník se během kurzu může zastavit v náporu své denní agendy, položit si důležité otázky, vztahující se fundraisingu v organizaci, očekáváním a nárokům na tuto pozici.obsah:- Cíle, výzvy a překážky ve FR- Zdroje neziskové organizace- Fundraiser - osobnostní požadavky, spolupráce s organizací, náplň práce- Úspěšný fundraiser- Odmítnutí- Elevator pitch- Kontext fundraisingu- Komunikace- Práce s motivacíLektorka: Zuzana ZděnkováLektorka působí v neziskovém sektoru léta, za sebou má i zkušenosti z komerční sféry a ze školství. Aktuálně podporuje neziskové organizace konzultacemi na volné noze a prostřednictvím akceleračních programů, je také jednou z hodnotitelů pro Značku spolehlivosti AVPO ČR. Věří, že komerční a nezisková sféra mohou a měly by být vzájemnou inspirací a partnery.Cena:člen AVPO ČR 1200 Kč/os.nečlen AVPO ČR 1500 Kč/os.Registrace zde: http://serviska.eventito.com/meeting/5KGr6/

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru. Za účelem naplnění svého poslání vykonává asociace zejména tyto činnosti: •poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím; •vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací; •spravuje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a vede databázi jejích držitelů; •všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.


Čím nám můžete pomoci?

Přivítáme dobrovolnou pomoc odborníků - právo, média, PR apod. Všech, kteří mohou pomoci s rozvojem neziskového sektoru.


Stránky organizace »

E-mail organizace »