Kurz Systémové myšlení pro začátečníky

Kurz Systémové myšlení pro začátečníky

Praha, 5.2.: Myslet systémově znamená vnímat propojení a vztahy mezi různými jevy. Je to jedinečná příležitost, jak se můžeme nadějně DÍVAT na svět kolem nás i na výzvy, které jsou před našimi týmy a organizacemi. Protože to, jak se na svět díváme, ovlivňuje to, jaký JE.

Díky schopnosti systémového myšlení mohou lídři neziskových organizací lépe rozumět tomu, jak se společenské problémy vyvíjejí v čase a jaké jsou jejich příčiny. A tak být úspěšnější v hledání účinných řešení.

Co vám workshop přinese?
Seznámíte se se základními východisky a pojmy systémového myšlení (hranice, prostředí, archetypy a další).
Zamyslíte se nad Vaší vlastní rolí a Vaší cestě k systémové změně.
Vyzkoušíte si práci s několika nástroji systémového myšlení (model ledovce, mapa systému), které můžete využít při plánování svých aktivit a vytvoříte si základ mapy systému, která vám poslouží při přípravě na strategické plánování a rozhodování.
O tom, co dalšího vám workshop přinese a o čem bude se dozvíte více na https://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=1103

Zdroj: www.facebook.com/events/1537844116371319/