Konference Síťování služeb a drogy 2020

Konference Síťování služeb a drogy 2020

Praha, 23.4.: Síťování, které se v současné době dostává stále víc do centra pozornosti, pomáhá snižovat náklady léčby a zvyšovat její efektivitu. Je rovněž velmi aktuální v souvislosti s připravovanou reformou psychiatrické péče.

Vzhledem k charakteru problematiky závislostí jde o mezioborovou a meziresortní spolupráci, kterou bude reflektovat široké spektrum přednášejících.
Konference bude rozdělena do bloků věnovaných recovery přístupu, case managementu, asertivnímu přístupu v přirozeném prostředí klienta, spolupráci v multidisciplinárním týmu a spolupráci v komunitě.

Zdroj: www.facebook.com/events/187816212313018/