Konference Dítě v systému

Konference Dítě v systému

Praha, 19.11.: ▪Konferenc k 30tému výročí od sametové revoluce, která by měla přinést informace o tom, jak moc dnes, ve 21. století, nasloucháme hlasu dětí, které jsou ohrožené a žijí v "systému". A také jak moc jsou dodržována a respektována jejich práva.