Koncert DANA BÁRTY & ROBERT BALZAR TRIA

Koncert DANA BÁRTY & ROBERT BALZAR TRIA

Třebíč, 5.10.: Výtěžek z dobrovolného vstupného bude společností ALFA IN zdvojnásoben až do výše 200 000 Kč a rozdělen mezi Denní centrum Barevný svět,ops a Diakonie ČCE- středisko v Myslibořicích.