Komunitní centrum Žitná 35 X Circus Ponorka

Komunitní centrum Žitná 35 X Circus Ponorka
Praha, 27.8.: Farní Charita zve na koncert Honzy Ponocného. Podpoří tak projekt Komunitního centra Žitná 35.

Praha, 27.8.: Farní Charita zve na koncert Honzy Ponocného, který zahraje jako jediný člen svého jednočlenného orchestru Circus Ponorka o poslední prázdninové neděli. Podpoří tak projekt Komunitního centra Žitná 35, který navazuje na sociální služby Farní Charity Praha 1 (terénní program Máří a Nízkoprahové denní centrum pro ženy), a které má za cíl pomoci s návratem osob (zejm. žen) sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených do společnosti. Pracovníci KC pro klienty - a společně s nimi - připravují aktivity (společné vaření a stolování, výtvarné ateliéry, výlety za kulturou a poznáním, čtenářské a filmové kluby, komunitní kruhy, muzikoterapii ad.), v rámci kterých klientky a klienti získávají a rozvíjejí své schopnosti a dovednosti.

Zdroj: www.facebook.com/events/1106678472796084/