Karviná RUN

Karviná RUN

Karviná, 29.9.: Výtěžek z akce bude použit pro rekonstrukci dětského hřiště Mateřské školy Kliček, pečující o děti se speciálními vzdělávacími potřebami - děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaný a děti s autismem.

Registrace: https://www.karvinarun.cz/registrace

Charitativní běh se bude skládat z těchto kategorií:
- Dospělí - závod na 5km
- Děti - 0-5 let - překážkový závod 1,5km
- Děti 6-9 let - překážkový závod 2km
- Děti 10-12 let - překážkový závod 2,5km
- Special - překážkový závod pro hendikepované děti
- Překážkový závod se psy 3km

Součástí akce bude doprovodný program pro dospělé i děti.

 

Zdroj: www.facebook.com/events/476222583189265/