Jarní jarmark

Jarní jarmark

Nová Paka, 31.3. a 1.4.: Pozvánka na Dny otevřených dveří a Jarní jarmark Života bez bariér, z.ú., na kterém budou prodávány výrobky zaměstnanců chráněné dílny i výrobky klientů denního stacionáře.


Výtěžek z akce jde na podporu provozu sociálních služeb.