Jak o mě má být pečováno aneb dříve vyslovené přání

Jak o mě má být pečováno aneb dříve vyslovené přání

Praha, 4.2.: Otevřená komunikace a plánování mohou rodinám, pečujícím a samotným lidem s demencí pomoci připravit se na některé situace, které mohou v průběhu onemocnění nastat, a domluvit se předem na jejich řešení. 

Se správnými znalostmi si lze včas zodpovědět různé méně i více závažné otázky, a předejít tak náročnému rozhodování později. V rámci plánování péče může být proto sepsáno například tzv. dříve vyslovené přání. To umožňuje každému zamyslet se a rozhodnout dopředu o tom, jak o něj má nebo nemá být pečováno ve chvílích, kdy sám již nebude takového rozhodování schopen.
Jak ale začít a nad čím uvažovat? S kým svá přání konzultovat? A jak o tom všem společně mluvit? Poradíte se s právničkou zabývající se medicínským právem, JUDr. Barborou Vráblovou, MA.

Zdroj: www.facebook.com/events/2317222948570411/