DOMA. Týden pro mobilní hospic

DOMA. Týden pro mobilní hospic
Kampaň Mobilního hospice Ondrášek u příležitosti Světového dne hospiců.

Podle výzkumu agentury STEM/MARK z roku 2013 by si 78 procent Čechů přálo zemřít doma. Děje se téměř pravý opak: nejčastěji umíráme v nemocnici (60 %) nebo v ústavech dlouhodobé péče (9 %).
Mnoho lidí neví, že je možné strávit poslední dny v životě doma a že existují odborné služby, které umožňují dožít v domácím prostředí nemocným, kteří si to přejí a mají v tomto podporu svých blízkých.
Mobilní hospic Ondrášek připravil kampaň s názvem DOMA.
Cílem kampaně DOMA. je informovat laickou i odbornou společnost. Už nyní lze na webových stránkách a facebookovém profilu hospice shlédnout krátká videa, která přiblíží, proč a pro koho tady Mobilní hospic Ondrášek je. Na facebookové události a na stránkách www.mhondrasek.cz a www.umiratdoma.cz budou přibývat konkrétní informace ke kampani.

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Mobilní hospic Ondrášek působí od roku 2004 jako poskytovatel domácí hospicové péče pro děti a dospělé. Pro cca 15 dětí a 130 dospělých nabízí bezplatnou zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní péči, je průvodcem rodin, které se rozhodly umožnit svému nemocnému blízkému důstojně dožít ve svém domácím prostředí, v kruhu své rodiny. Pacientům zajišťujeme 24 hodinový zdravotní dohled, využíváme moderních poznatků zejména v léčbě bolesti. Služby provázení jsou nabízeny rovněž pozůstalým. Mobilní hospic Ondrášek působí na území Moravskoslezského kraje.


Čím nám můžete pomoci?

Vítáme spolupráci s firmami i jednotlivci, kteří sponzorsky poskytnou podpůrné služby pro fungování organizace - grafické práce, tisk propagačních materiálů, dodání kacelářských potřeb, drogerie, materiálu na výrobu hraček a pomůcek, opravy služebních aut a prostor. Pomůže i jakákoli jednorázová i trvalá finační podpora. I 50 Kč měsíčně pomůže umírajícím odejít z tohoto světa v kruhu své rodiny. Děkujeme


Stránky organizace »

E-mail organizace »