DĚTI, ŠKOLA A NÁSILÍ

DĚTI, ŠKOLA A NÁSILÍ

Praha, 19.11.: POZVÁNKA NA KONFERENCI DĚTI, ŠKOLA A NÁSILÍ - prevence násilí na školách a možnosti, jak včas rozpoznat ohrožené dítě a jak mu účinně pomoci

REGISTRACE NA KONFERENCI je oficiálně spuštěna - REGISTRUJTE SE ZDE.

Zdroj: centrumlocika.cz/main-menu/konference

Program 4. odborné konference Centra LOCIKA - Děti, škola a násilí

19. 11. 2019, Ministerstvo vnitra ČR


9.00–10.00      REGISTRACE

 

10.00–10.10    OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

Dipl.–Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Kateřina Bělohlávková, vedoucí oddělení projektů prevence kriminality

 

10.10–10.30    DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ - vznik specializovaných programů v krajích

Bc. Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA

Dobrá místní a časová dostupnost specializovaných služeb pro ohrožené děti a rodiny jako základní podmínka prevence násilí v rodinách.

 

10.30–10.45    STUDIE NEGATIVNÍCH ZÁŽITKŮ Z DĚTSTVÍ

                        prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c. a kolektiv, pediatr a profesor

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jak se negativní zážitky z dětství včetně zážitků domácího násilí, odráží na našem zdraví a kvalitě života? Prezentace reprezentativní studie ACE provedené pro ČR.

 

10.45–11.00    CHARAKTERISTIKY RODIN S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Analýza Nadace Sirius, Centra LOCIKA a Mgr. et Mgr. Daniela Prokopa

Z této analýzy jasně vyplynulo, že nejlepším místem pro rozpoznání dítěte ohroženého domácím násilím je škola – a mnoho dalších zajímavých věcí.

 

11.00–11.30    PŘESTÁVKA

 

11.30–12.15    ADHD - shody a rozdíly s následky traumatu u dětí: Specifika v resortech

péče o děti.

PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D., klinická psycholožka, Katedra psychologie FF, Univerzita Palackého Olomouc

Jak od sebe odlišit děti potýkající se s ADHD, traumatem v důsledku násilí v rodině a děti s výchovnými problémy? A jak účinně intervenovat? Co naopak nepomáhá?

 

12.15–13.00    OBĚD

 

13.00–13.30    HODNOCENÍ TRAUMATICKÝCH SYMPTOMŮ U MLADŠÍCH DĚTÍ (TSCYC)

- zkušenosti z používání v Thomayerově nemocnici

PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D., dětská psycholožka

Traumachecklist jako účinný nástroj pro učitele a výchovné poradce.

 

13.30–14.15    DOBRÁ PRAXE Z RIVERSIDE SCHOOL

                        Graeme Chisholm, Primary Principal Riverside School

Příklad dobré praxe ze zahraniční školy, jak pracují s dětmi ohroženými násilím? Jak u nich funguje prevence?

 

14.15–15.00    MULTIDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP V OCHRANĚ DĚTÍ PŘED NÁSILÍM V

PODMÍNKÁCH SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Mgr. Mária Vargová, ředitelka Národně koordinačního střediska pro řešení

problematiky násilí na dětech

Příklady dobré praxe a nového nastavení pomoci rodinám a dětem ohroženým násilím v rodinách na Slovensku.

 

15.00–15.15    PŘESTÁVKA

 

15.15–15.45    MOŽNOSTI PRÁCE S NÁSILÍM U DOSPÍVAJÍCÍCH V KONTEXTU

NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ - aneb z ředitelny na psychiatrii

Petr Hampacher, DiS., odborný ředitel o.p.s. Maják Liberec

 

15.45–16.30    PANELOVÁ DISKUZE: PREVENCE NÁSILÍ NA ŠKOLÁCH

                        Aneta Budová, koordinátorka Podpory vzdělávání Člověk v tísni, o. p. s.

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Hana Šišková, radní Městské části Praha 7

Bc. Roman Petrenko, Nadace Sirius

Moderovaná hodinová diskuse na téma: jaké změny je potřeba na školách udělat, aby byla možná účinná prevence násilí v rodinách. Nástroje, informace a podpora pro učitele a ředitele škol v zájmu dětí ohrožených domácím násilím.

 

16.30–17.00    ZAKONČENÍ A NETWORKING

 

 

Odbornou konferenci pořádá Centrum LOCIKA, z.ú. pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu vlády České republiky, MČ Prahy 7 a Nadace Terezy Maxové dětem.