Charitativní koncert

Charitativní koncert

Praha, 25.2.: Členové sboru se rozhodli zazpívat pro ranou péči.