Charitativní ADRA běh

Charitativní ADRA běh

Praha, 22.9.: Poběžte za konec hladu a zajištění přístupu k pitné vodě, za důstojnou práci,  vzdělání a rovné příležitosti pro všechny.

Zdroj: adrabeh.cz/