Cesty duše

Cesty duše

Svitavy, 18.9.: Vernisáž výstavy „Cesty duše“ s následnou besedou Moje jméno není diagnóza.

V přízemí MC Fabrika bude probíhat výstava „Cesty duše“. Vystaveny budou výtvarné artefakty, které vytvořili lidé při hospitalizaci na Psychiatrickém oddělení Svitavské nemocnice. Vernisáž výstavy bude doprovázena hudební produkcí Pavly Boučkové. Následně proběhne beseda „Moje jméno není diagnóza“, která je zaměřená na zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnovat se bude životu s nemocí, osobním cestám k zotavení, ale i problému stigmatizace. Stigmatizace znamená odsuzování člověka kvůli některé jeho charakteristice a pro lidi s duševním onemocněním často představuje větší zátěž než samotná nemoc, jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva. I proto se na tento problém zaměřuje probíhající reforma psychiatrické péče v rámci projektu Destigmatizace.

Zdroj: www.tdz.cz/program/akce