Bombarďák - křest CD

Bombarďák - křest CD

Brno, 30.11.: Bombarďák pokřtí svoje čtvrté CD nazvané Čtvrtek na Velké scéně Divadla Polárka!

Přijďte na speciální benefiční koncert u přiležitosti vydání nové nahrávky. Výtěžek ze vstupného půjde na podporu brněnské pobočky Společnosti pro ranou péči, která bezplatně pomáhá rodinám vychovávajícím doma děti se zrakovým nebo kombinovaným postižením.

Navíc si na Malé scéně si můžete vyzkoušet jaké to je, žít se zrakovým postižením. K dispozici bude například hmatové, sluchové či váhové pexeso, brýle simulující zrakové postižení nebo možná i opičí dráha se slepeckou holí.

Zvládnete třeba hmatové pexeso?

Zdroj: divadlopolarka.cz/akce/bombardak-krest-cd/