Beseda Nejsme v tom sami

Beseda Nejsme v tom sami

Online, 26.11.: Beseda „Nejsme v tom sami“ umožňuje sdílení zkušeností rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním s moderátory besedy i mezi sebou navzájem. Snaží se přispívat ke snížení sebestigmatizace rodinných příslušníků i ke snížení jejich stigmatizujících postojů ke svým nemocným příbuzným.

Programem vás kromě specialistů destigmatizace provede také peer host se zkušeností s duševním onemocněním u svého rodinného příslušníka.
Délka programu: 2 h (120 minut)
Kontaktní osoba: Markéta Vítková, marketa.vitkova@nudz.cz, +420 724 041 772

Zdroj: www.facebook.com/events/353737902364942/