Benefiční koncert na zachování pracovních míst pro osoby s mentálním postižením