Asertivita aneb jak být jednoduše úspěšný a spokojený

Asertivita aneb jak být jednoduše úspěšný a spokojený

Co je to asertivita? Je možné být jednoduše úspěšný a spokojený? Eva Marková vám ukáže cestu jak na to. Cílem kurzu je posílit své zdravé sebevědomí a přenést ho do komunikace. Doporučeno fundraiserům a vedoucím pracovníkům.

Co je to asertivita? Je možné být jednoduše úspěšný a spokojený? Eva Marková vám ukáže cestu jak na to.                                          
Cílem kurzu je posílit své zdravé sebevědomí a přenést ho do komunikace. Účast doporučujeme fundraiserům a vedoucím pracovníkům.
Program
- sebevědomí; jak je důležité, odkud se bere a jaké vlastně je
- zdravě sebevědomá komunikace; jak požádat, odmítnout, vyjednávat
- hranice; jak je stanovovat a dodržovat
- emoce; jak se v nich vyznat a mít je pod kontrolou
- čeho se rozhodně v komunikaci vyvarovat

Eva Marková  je lektorka a kouč se specializací na osobnostní rozvoj. Klíčová témata v její práci tvoří komunikace, sebepoznání, sebeřízení, emoce nebo prezentační a prodejní dovednosti. Eva čerpá z vlastních letitých zkušeností z obchodu, řečnických a psychoterapeutických kurzů a studia filozofie. Je životní optimistka.
Cena:
člen AVPO ČR 1200 Kč/os. 
nečlen AVPO ČR 1500 Kč/os.

Registrace: http://serviska.eventito.com/meeting/DJeWK/

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru. Za účelem naplnění svého poslání vykonává asociace zejména tyto činnosti: •poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím; •vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací; •spravuje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a vede databázi jejích držitelů; •všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami asociace.


Čím nám můžete pomoci?

Přivítáme dobrovolnou pomoc odborníků - právo, média, PR apod. Všech, kteří mohou pomoci s rozvojem neziskového sektoru.


Stránky organizace »

E-mail organizace »