Agrese je OK

Agrese je OK

Plzeň, 14.2.: Seminář je zaměřen na proaktivní práci s agresí u dětí, zejména na rozbor konkrétních situací a jejich praktická řešení. Více času bude věnováno právě tzv. praktickému manuálu.

Účastníci si prohloubí již získané vědomosti a zároveň ukotví své rodičovské kompetence v oblasti agrese.

Zdroj: www.rcvlnka-plzen.cz/l/agrese-je-ok-2/