8. Multioborová odborná konference CZEPA

8. Multioborová odborná konference CZEPA

Praha, 5.11.: Cílem konference je upozornit na nové trendy v léčbě a rehabilitaci, na inovativní pomůcky i na problematiku v sociální oblasti. Program bude plný novinek.

Můžete se těšit na:

více než 20 přednášejících odborníků - lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sociálních pracovníků i zástupců neziskových organizací

účastníci obdrží certifikát o účasti podpořený profesními společnostmi (UNIFY ČR pro fyzioterapeuty, ČAE pro ergoterapeuty či ČAS pro zdravotní sestry a zdravotně-sociální pracovníky).

součástí konference je prezentace společností se zdravotnickými a kompenzačními pomůckami.

Bližší informace a registrace na webu https://konference.czepa.cz/.

Na konferenci pak bude navazovat společenský večer FenkJuFest https://www.facebook.com/events/369325378014280 v LaFabrice.

Zdroj: Česká asociace paraplegiků - CZEPA – Příspěvky | Facebook