7. ročník konference Autismus v praxi

7. ročník konference Autismus v praxi

Online, 21.-22.10.: V pořadí již sedmá konference pořádaná Národním ústavem pro autismus, z.ú., která se věnuje tématům související s problematikou poruch autistického spektra proběhne 21. - 22. října 2021 ve formě živého streamu.

V tomto roce se nebude jednat pouze o konferenci kazuistickou, do programu jsou zařazeny odborné příspěvky z České republiky i ze zahraničí. Cílem konference je nabídnout ověřené postupy, které se odborníkům či rodičům osvědčily v náročné péči o lidi s autismem, a které tak mohou být inspirací pro jiné.

PROGRAM KONFERENCE

7. ročník dvoudenní konference je složen z bohatého odborného programu pro širokou veřejnost. V letošním roce se můžete těšit na zajímavá a aktuálně diskutovaná témata týkající se problematiky autismu, která vám odprezentují nejen vystupující z České republiky, ale i ze zahraničí.

Osvědčení o absolvování konference obdrží účastník v elektronické podobě po skončení akce.

Program konference a další podrobnosti najdete na našem webu:

https://www.vzdelavani.nautis.cz/portfolio/cz/konference-nautis-2021