7. Národní konference Armády spásy

7. Národní konference Armády spásy

Online, 24.11.: 7. Národní konference Armády spásy na téma Osamělost lidí bez domova.

Program:

9:00 – 9:20 Zahájení a úvodní slovo
Jan František Krupa – národní ředitel sociálních služeb Armády spásy
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. – náměstek primátora statutárního města Ostravy
Jiří Navrátil, MBA – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

9:20 – 10:20 Dopady osamocení na jedince
Mgr. Dalibor Špok, Ph.D. – psycholog a publicista

10:20 – 10:50 Práce s uživatelem, který žil na ulici
Arnošt Drozd – vedoucí přímé práce, Armáda spásy Praha

10:50 – 11:05 Přestávka

11:05 – 11:50 Prezentace terénního výzkumu osamělosti lidí bez domova
Mgr. Marek Mikulec, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
Josefína Schneiderová, DiS. – vedoucí přímé práce, Armády spásy Praha

11:50 – 12:30 Vztah jako klíč k prolomení kruhu bezdomovectví
MUDr. Andrea Pekárková – terénní lékařka Armády spásy

12:30 – 13:30 Přestávka

13:30 – 14:05 Co děláme v našich službách pro prevenci osamocení našich klientů
Mgr. Jana Petričková – vedoucí přímé práce, Armáda spásy Ostrava
Bc. Lucie Návratová – sociální pracovnice v terénu, Armáda spásy Ostrava

14:05 – 14:45 Osamělost lidí bez domova jako vstupní brána pro jejich zneužívání
Ineke van Buren – národní odborník na pomoc obětem prostituce a obchodování s lidmi, Armáda spásy Holandsko

14:45 – 15:00 prostor pro podněty, zkušenosti, závěrečné dotazy

Přihlásit se můžete zde.

Zdroj: armadaspasy.cz/konference/