6. ročník charitativního fotbalového turnaje

6. ročník charitativního fotbalového turnaje

Bystřice nad Pernštejnem, 15.6.: Turnaj je letos plánovaný pro 24 mužstev mladší přípravky (r.2010 a míň). Jeho výtěžek je určen pro Denní stacionář Rosa, který poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Na akci je zajištěno občerstvení a bohatý doprovodný program: fotbalové soutěže, skákací hrad, trampolína, tvořivé dílny, malování na obličej, projížďka na koních, canisterapie, prohlídka hasičského auta, soutěže s tematikou přiblížení života osob s postižením a mnoho dalšího …