19. JEDLIČKOVY NEUROIMUNOLOGICKÉ A LIKVOROLOGICKÉ DNY

19. JEDLIČKOVY NEUROIMUNOLOGICKÉ A LIKVOROLOGICKÉ DNY

Praha, 24.-25.5.: Tradiční odborné celostátní sympózium, jehož pořadateli jsou od roku 2013 Nadační fond IMPULS a Sekce neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP.