11. Setkání nad péčí o duševní zdraví za Jihomoravský kraj

11. Setkání nad péčí o duševní zdraví za Jihomoravský kraj

Brno, 4.2.: Přijďte sdílet své zkušenosti se zdravotními a sociálními službami v Jihomoravském kraji a přispějte tak ke zlepšení kvality života lidí s duševním onemocněním.

1. Krátké shrnutí semináře „NEJSTE NA TO SAMI“
2. Prezentace: Reforma péče o duševní zdraví očima lidí s duševním onemocněním, Dana Chrtková
3. Diskuse k prezentaci
4. Shrnutí a plánování dalších aktivit

Zdroj: www.facebook.com/events/628541341224131/